Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDostawa ci?gnika ogrodniczego wraz z osprz?tem.


OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie

ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno

telefon:   065 520 56 40        fax:  065 520 56 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony (do 60.000 euro) na dostawę:

 

Ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia zawarcia umowy

 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

 

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej

 

http://www.bip.leszno.pl/ w dziale: przetargi

 

SIWZ można również odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 207 II piętro
w godz. od 7:00 – 15:00 lub za pobraniem pocztowym.

 

Termin składania ofert – do dnia 15.05.2007 r. do godz. 9:30

Pokój 207 – II piętro w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert 15.05.2007 r. o godz. 10:00 w pok. 204 – II piętro

 

kryterium oceny:

 

          cena    -  100 %

 

Termin związania z ofertą  -  30 dni od daty jej złożenia

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający inne warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kontakt telefoniczny:  tel. 065 520 56 40;   fax  065 520 56 11

Leon Bielski

e-mail:  mosir@interbit.pl      ;     mosirleszno@neostrada.pl

 Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.