Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dostaw? samochodu do przewozu os??b niepe??nosprawnych do Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w LESZNIE
64 – 100 Leszno, ul. Korczaka 5, tel.520-70-46, 529-58-47, fax. 529-96-12

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie  

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

 

Z warunkami zamówienia można zapoznać się w siedzibie zamawiającego pok. Nr 17

Informacji udziela: Krzysztof Perek

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w

 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie,

 64 – 100 Leszno, ul. Korczaka 5, pokój nr 19.

KOPERTA POWINNA BYĆ OZNACZONA

„Oferta na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ”

 

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2006 r. o godz. 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15A (sala konferencyjna),

w dniu 16.10.2006 r. o godz. 11.00

 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium wyboru ofert stanowią:

·        cena (100%),

 Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-10-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.