Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Zwyci?stwa.


PREZYDENT  MIASTA  LESZNA

 

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Zwycięstwa .

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w całości zabudowana budynkiem  byłej  wymiennikowni c.o. , położona w Lesznie przy ul. Zwycięstwa , oznaczona wg ewidencji gruntów działką  nr 36/10 ark. mapy 45 o pow. 0,02.37  ha

stanowiąca własność Miasta Leszna , dla której Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 40894 .

 

Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego  .

 

W zakresie sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości wymagana jest  decyzja o warunkach zabudowy.

 

Dostęp do drogi publicznej  przez działkę nr 36/6 ark. mapy 45 ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 9984 –właściciel Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , na której ustanowiona jest służebność gruntowa prawa przejazdu i przechodu na rzecz Miasta Leszna i każdorazowego właściciela działki nr  36/10  objętej księgą wieczysta KW Nr 40894 .

 

Cena wywoławcza  przedmiotu sprzedaży        - 99.824 ,- zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 lipca 2005r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta Leszna  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami , Al. Jana Pawła II nr 21  ( I piętro, pokój nr 106 )

 

Wadium  w wysokości  19.000,- zł  należy wpłacać do dnia  14 lipca 2005 r.       

 

na konto :  Urząd Miasta Leszna   nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703

                  PKO BP S.A. I O/Leszno

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra,  zalicza się na poczet ceny sprzedaży  nieruchomości.

 

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu .

 

Postąpienie  wynosić będzie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej .

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

 

W przypadku, gdy osoba ustalona jako  nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i  terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

 

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ,Al. Jana Pawła II nr 21 , pok. nr 106-110 , lub pod nr tel. 529-82- 12 .

 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-06-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.