Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. opracowania projektu budowlanego na budow? sygnalizacji ??wietlnej na skrzy??owaniu ul. Pozna??skiej z ul. Fabryczn? w LesznieZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. opracowania projektu budowlanego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Fabryczną w Lesznie

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. opracowania projektu budowlanego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Fabryczną w Lesznie - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


Konsorcjum DAP-Med-Project Dominika Pulikowska - Lider
MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
Sp. z o.o. - Partner
ul. Królewny Śnieżki 4
60-193 Poznań


Cena: 37.210,00 zł brutto.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.