Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie rob??t bran??y drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzy??owania ulicy Pozna??skiej z ulicami Gronowsk? i Wilkowick?


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicami Gronowską i Wilkowicką 

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicami Gronowską i Wilkowicką  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


Usługi Projektowe inż. Eugeniusz Ławniczak
ul. 1 Maja 28
64-100 Leszno


Cena: 61.000,00 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną ofertową.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.