Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia na przebudow? dziedzi??ca szkolnego wej??ciowego przy II Liceum Og??lnokszta??c?cym w Lesznie


 

ZO-3410-7/07

 

 

         Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna       

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na:

 

 „Przebudowa dziedzińca szkolnego wejściowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, ul. Prusa”,

 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

„WILER-BUD”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane

64-113 Osieczna

Kąkolewo, ul. Krzywińska 28.

 

Cena: 100.611,79  zł. brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.