Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? i monta?? urzadze?? klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15


OR-A 341/7/2007                                                         Leszno, dnia 14 czerwca 2007 roku

 

 

 

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

BOMAX S.A., 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1

Cena oferty:     69 387,96 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:        

- jedyna złożona oferta, wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaproponowana cena jest niższa od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.