Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. Opracowanie projektu budowlanego dla budowy przej??cia drogowego nad przejazdem kolejowym w ul. Wilkowickiej w Lesznie


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Opracowanie projektu budowlanego dla budowy przejścia drogowego nad przejazdem kolejowym w ul. Wilkowickiej w Lesznie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


UNIPLAN Sp. z o.o.
ul. Wilczak13/72
61-623 Poznań


Cena: 371.400,00 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną ofertową.


 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.