Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. opracowania projektu budowlanego na uzbrojenie w infrastruktur? techniczn? terenu przemys??owego w rejonie ul. Okr???na, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza i ul. 17 Stycznia (strefa przemys??owa I.D.E.A.)


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. opracowania projektu budowlanego na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza i ul. 17 Stycznia (strefa przemysłowa I.D.E.A.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.
ul. M. Rataja 106a
61-695 Poznań


Cena: 340.000,00 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną ofertową.

 


 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.