Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. budowy ulicy Portugalskiej w Lesznie wraz z budow? kanalizacji deszczowej i o??wietlenia ulicznegoUrząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy ulicy Portugalskiej w Lesznie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno


Cena: 693.090,92 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.