Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymian? pokrycia dachu oraz izolacj? termiczn? w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5


OR-A 341/4/2007                                                         Leszno, dnia 16 kwietnia 2007 roku

 

 

 

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wymianę pokrycia dachu oraz izolację termiczną w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” Sp.j. 64-100 Leszno,              ul. Święciechowska 49

Cena oferty:     174 268,07 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:        

- wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert.

 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.