Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUrz?d Miasta Leszna zawiadamia o zawarciu umowy w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna


OR-A 341/5/2007                                                         Leszno, dnia 2 maja 2007 roku

 

 

 

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”

Umowę zawarto z wykonawcą:

LOGIN COMPUTER Bogna Han

64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 27

Cena oferty:     164 990,81 zł brutto zł brutto

Uzasadnienie wyboru:        

- jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, zaproponowana ceną mieści się w możliwościach finansowych zamawiającego.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.