Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - samodzielny referent w Zespole Szk???? Specjalnych im. J. Korczaka w Lesznie


Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  J. Korczaka  w  Lesznie
ul.  Jana  Pawła  II   10  64-100  Leszno

ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  pracy

samodzielny referent

1. Wymagania  niezbędne:
     a/  wykształcenie  minimum  średnie,
     b/  co najmniej  pięcioletni  staż  w administracji  oświatowej,
     c/  umiejętność  obsługi  komputera.

2. Wymagania  dodatkowe:
     a/  kreatywność,  empatia,  komunikatywność,  operatywność,
     b/  umiejętność  pracy  w  zespole.

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  wykonywanym  stanowisku:
     a/  prowadzenie  sekretariatu  Zespołu  wg/  wykazu  akt 
     administracyjnych
     b/  prowadzenie  ksiąg  korespondencji
     c/  prowadzenie  księgi  uczniów
     d/  wystawianie  legitymacji  uczniom  Zespołu
    
4. Szczegółowy  opis  stanowiska  pracy  można  uzyskać  w  Zespole  Szkół 
     Specjalnych  w  Lesznie,  ul. Jana  Pawła  II  10,  I  piętro,  pok. 29,
     tel. 065 520 40 04.

5. Wymagane  dokumenty:
     -  list  motywacyjny
     -  życiorys  /CV/
     -  dokument  poświadczający  wykształcenie/świadectwo,  dyplom/
     -  inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach       
     i  umiejętnościach
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  /Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 926 ze  zm./  oraz  ustawą  z  dnia  22  marca  1990r.  o  pracownikach  samorządowych /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty  należy  składać  w  sekretariacie  Zespołu  Szkół  Specjalnych  Lesznie,  ul. Jana  Pawła  II  nr 10,  I  piętro  pok. 29. z  dopiskiem:

„Dotyczy  naboru  na  stanowisko  samodzielnego referenta Zespołu”  w  terminie  do  dnia  08.12. 2006r.

Aplikacje,  które  wpłyną  do  Zespołu  Szkół  Specjalnych  po  wyżej  określonym  terminie,  nie  będą  rozpatrywane.
Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  /www.bip.leszno.pl/  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Zespołu  Szkół  Specjalnych  Lesznie,  ul.  Jana  Pawła  II  nr  10,  I  piętro.
Dokumenty  aplikacyjne  nie  spełniające  kryteriów  wymaganych  w  ogłoszeniu  zostaną  po  ogłoszeniu  rekrutacji  komisyjnie  zniszczone,  natomiast  dokumenty  osób,  które  w  procesie  rekrutacji  zakwalifikowały  się  do  dalszego  etapu  będą  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.