Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o zatrudnieniu na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. finansowych w SP12.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielny specjalista ds. finansowych

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy : Leszno

Główne obowiązki:

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 • znajomość zagadnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie list płac

Wykształcenie:

 • ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad rachunkowości oraz podstawowych przepisów podatkowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienie i umiejętności.

Dokumenty należy składać do:
28 grudnia 2006 r. z dopiskiem oferta pracy
pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Rumuńska 6 ab
64-100 Leszno

Inne informacje:

 • oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego
 • oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /065/ 520 02 30


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.