Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od nieruchomo??ci od os??b prawnych (sk??adanie deklaracji na podatek od nieruchomo??ci)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ ?

·    właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych

·    właściciele wyodrębnionych lokali

 • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych                            
 • użytkownicy wieczyści gruntów
 • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe). Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa
 • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

·        w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy

·        jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

 

NA JAKICH DRUKACH NALEŻY DEKLAROWAĆ PODATEK ?

 

DN – 1            Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

ZN – 1         Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (wypełniają podatnicy korzystający ze zwolnień podatkowych)

 

ZN – 2          Załącznik do deklaracji / informacji składany w przypadku większej

liczby nieruchomości

 

ZN – 3          Załącznik do deklaracji / informacji składany w przypadku większej liczby nieruchomości

 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK?

 

·       odpowiednio skorygować deklarację na druku DN-1, a w przypadku większej liczby nieruchomości lub większej liczby budowli również załączniki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

·       odpowiednio skorygować załączniki do deklaracji oraz złożyć je wraz z skorygowaną deklaracją

 •  dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

 

 • deklaracja może być przesłana pocztą

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

·     sprawa załatwiana jest niezwłocznie

 •  podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Miasta Leszna

  w PKO BP  I O / Leszno nr                    

     26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46

PODSTAWA  PRAWNA:

 

·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 6 ust. 9, 10, 11

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr  8, poz. 60 ze zmianami) - art. 81

·        uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

·        uchwała nr XXXIV/407/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych

 

 Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.