Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOp??ata targowa - zwolnienia

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  LESZNA

(nr XXXV/414/2006 z dnia 02 lutego 2006r.)

 

 

-        zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w miejscach organizowania imprez kulturalnych, sportowych  oraz promujących miasto.

-         zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż obnośną prasy

-        zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną przez podmioty przed sklepami lub kioskami na powierzchni gruntu o szerokości do 2 m wzdłuż jednej ściany, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, o ile łącznie spełniają następujące warunki:

-              działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do budynku lub kiosku,

-             sprzedaż  jest tożsama z asortymentem oferowanym w budynku lub kiosku,

-              poinformowano zarządcę lub właściciela terenu.

 

 

ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz.U. z 2002r. nr 9 poz. 84 ze zmianami)

 

 

-        zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

      Jeśli podmiot dokonujący sprzedaży nie jest tożsamy z podatnikiem podatku od nieruchomości np. prowadzi handel w kiosku lub na powierzchni, które wydzierżawia od właściciela (obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu, nie zaś na dzierżawcy), wówczas dzierżawca jest obowiązany zapłacić opłatę targową

 

WYŁĄCZENIA

 

-        opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw

 

POJĘCIE TARGOWISKA

 

Targowiskami są  wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, także targowiska pod dachem oraz hale używane do targów, aukcji i wystaw.


Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2006-04-18 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.