Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydanie Uprawnie?? Diagno??cie


 

Diagności wykonujący badania techniczne pojazdów powinni:

 

1.

Posiadać wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane dwa lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów albo;

2.

Posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane cztery lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo;

3.

Posiadać wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane cztery lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów albo;

4.

Posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane osiem lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów,

5.

Odbyte szkoleni zakończone egzaminem pozytywnym w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 

1.

Wniosek,

2.

Uiszczenie opłaty 40zł,

2.

Uiszczenie opłaty skarbowej 5zł + 0,50zł za każdy załącznik,

3.

Świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły,

4.

Praktyka zawodowa,

5.

Zaświadczenie o odbytych odpowiednich szkoleniach,

6.

Świadectwo pracy.

 

 

Forma załatwienia:

 

1.

Sprawdzenie złożonych dokumentów, rozpatrzenie wniosku,

2.

Po stwierdzeniu prawdziwości danych zawartych we wniosku organ wydaje uprawnienie diagnoście.

 

 

Przewidywany termin wydania uprawnienia:

 

Ø      Do  30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

Ø      Art. 84 ust.2  ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami),

Ø      § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002r. ( Dz. U. Nr 208, poz. 1769),

Ø      ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.