Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydawanie Prawa Jazdy (cz???? II)


- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,  

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art., 97 ust. 1 i 3b ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie wojskowego pozwolenia do kierowania pojazdami,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe pozwolenie wojskowe do kierowania pojazdami wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i pozwolenia wojskowego wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie pozwolenie do kierowania pojazdami.

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZAGRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO–STRONĘ KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM LUB ODPOWIADAJACEGO WZOROWI PRAWA JAZDY OKREŚLONEMU W TYCH KONWENCJACH

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

4.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

5.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania,

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie zagranicznego prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i zagranicznego prawa jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 - OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZAGRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO–STRONĘ NIE OKREŚLONEGO W KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM (ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO)

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

4.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

5.

Uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy (przez tłumacza przysięgłego),

6.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

1.

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie zagranicznego prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i zagranicznego prawa jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 - OD OSOBY PODLEGAJACEJ KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI W TRYBIE art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b (DOTYCZY WNIOSKU KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RAZIE PRZEKROCZENIA 24 PUNKTÓW OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE art. 130 ust. 1) USTAWY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Skierowania wydanego przez organ,

3.

Opłata skarbowa za wniosek 5zł,

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek wraz ze skierowaniem składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie na wniosek strony,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych na wniosek strony.

 

 Podstawa prawna:

 

O      Art. 114 ust. 1 pkt 1b ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Nowo wyprodukowane prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 - OD OSOBY PODLEGAJACEJ KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI W TRYBIE art. 114 ust. 1 pkt 2 ( PRZYWRÓCENIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM COFNIĘTEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY 1 ROK LUB W ZWIĄZKU Z UTRATĄKWALIFIKACJI, ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY KTÓREGO BYŁA POZBAWIONA NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY 1 ROK) USTAWY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Zaświadczenie wydane przez organ,

3.

Opłata skarbowa za wniosek 5zł,

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

 Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek wraz ze zaświadczeniem składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie – na wniosek strony,

3.

Wydanie stronie prawo jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych – na wniosek strony.

 Podstawa prawna:

 

O      Art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.        ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Nowo wyprodukowane prawo jazdy i, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego  wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2001-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.