Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStawki podatku od nieruchomo??ci obowi?zuj?ce w 2005 roku


Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 

1)  od gruntów:

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków  ­– od 1 m2  powierzchni                                                       0,60 zł

 

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub

elektrowni wodnych  – od 1 ha powierzchni                                            3,48 zł

 

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego –  od 1 m2 powierzchni                                                        0,16 zł

 

 

2)      od budynków lub ich części:                                 

     mieszkalnych    od 1 m2  powierzchni użytkowej                                   0,49 zł

 

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej    –  od 1m2 powierzchni użytkowej               16,90 zł

 

b)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

  od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                        8,29 zł

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych

  od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                        3,38 zł

 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych

w § 1 pkt 2 lit. f    od 1m2 powierzchni  użytkowej                              5,51 zł

 

e) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego

–   od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                       5,94 zł
 

3)      od budowli – ich wartości określonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych                                                                                          2%

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

·        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami) – art. 5 ust. 1

·        Uchwała Nr XXIV / 241 / 2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-01-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.