Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZezwolenie Na Usuni?cie Drzew Lub Krzew??w


Podstawa  prawna:

Art. 47e. ust.2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079), do której zmiany wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.. Nr 100, poz. 1085).

 

 

 

Wymagane  dokumenty:

- Wniosek władającego nieruchomością o zezwolenie na usunięcie drzew lub
    krzewów (druk wniosku zamieszczono poniżej),

-  plan sytuacyjny z zaznaczonymi do usunięcia drzewami lub krzewami.

 

 

Opłaty:

1.  Opłata skarbowa w znaczkach skarbowych:

-         za wniosek             5,00 zł,

-         za załącznik            0,50 zł

-         za zezwolenie         76,00 zł          

2. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów przekazywana na konto Gminnego Funduszu   
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

-  opłaty ustalane są w zależności od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku drzewa,
     a za usunięcie krzewów – w zależności od powierzchni porośniętej krzewami.

    

     Jednostkowe stawki opłat są podane w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub  
     krzewów (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 906).

 

Jednostka  odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Wałowa 5  -  pokój 23, tel. 529 81 85

 

 

Załatwianie spraw:

Poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00

Wtorek – piątek  w godz. 7.30 – 15.30

 

 

 

Uwaga!

Od zasady, że wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jest kompetencją organu gminy, art. 47e. ust. 3 ustawy o ochronie przyrody przewiduje wyjątek stanowiąc, że zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Dla miasta Leszna – Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, pl. Komeńskiego 6.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2001-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.