Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzyjmowanie Zg??osze?? Na Zorganizowanie Zgromadzenia


Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo do organizowania zgromadzenia przysługuje osobom posiadającym zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, grupom osób. Organizator zgromadzenia  zawiadamia organ nie później niż 3 dni przed terminem zgromadzenia i nie wcześniej niż 30 dni.

 

Zawiadomienie winno zawierać:

-          imię i nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora,

-          cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

-          miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia , planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz planowaną trasę przejścia

-          środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o które zwraca się do organu gminy.

Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

 

Sprawy dot. zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1990r. prawo o zgromadzeniach /Dz.U. nr 51 z 1990r. poz.297 ze zmianami/.

 

tel. 5298168


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1990-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.