Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydawanie pozwole?? na przeprowadzenie zbi??rki publicznej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Wydział Spraw Obywatelskich w imieniu Prezydenta Miasta Leszna , w drodze decyzji administracyjnej wydaje pozwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie Leszna zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych /Dz. U. nr 22 z 1933r. poz.162 ze zmianami/. Pozwolenia mogą być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

 

      1. Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiorki publicznej  przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiorki publicznej, który określa:

  •  cel, na który maja być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
  •  formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
  •  termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  •  obszar na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
  •  sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
  •  liczbę osób, które mają  brać udział w zbiórce publicznej,
  •  przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość 
  •   poszczególnych wydatków. 

     2.    Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. 

 

 

 

Za wydanie decyzji na przeprowadzenie zbiórki publicznej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego.

 

Dokumenty należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok. 14 

tel. 065 5298169

 

Podstawa Prawna:

1.  Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162  z    późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 

 

 

 

 Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: 25
Opublikowany dnia: 1950-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-04 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-09-07 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2007-11-14 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2009-08-13 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2010-02-16 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2010-02-25 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2012-11-28 wprowadzona przez: 25
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.