Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStawki podatku od nieruchomo??ci obowi?zuj?ce w 2006 roku


 

Podstawa prawna:       

 

Uchwała Nr  XXXIII/391/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 179 poz. 4892 z dnia 15.12.2005 r.)

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok   2006   wynoszą:

 

 

1)  od gruntów:

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  ­–  0,60 zł od 1 m2   powierzchni

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych    3,60 zł od 1 ha powierzchni

 

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,18 zł od 1 m2 powierzchni

 

2)     od budynków lub ich części:

 

a)   mieszkalnych    0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  16,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu    kwalifikowanym materiałem siewnym    8,40 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych    3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f    5,60 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

 

f)   pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,00 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-03-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.