Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??. w Lesznie przy ul.Budowlanych, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (teren zabudowy us??ugowej, obiekt??w produkcyjnych, sk??ad??w i magazyn??w).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ----

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ul. Budowlanych, składającej się z działek ewidencyjnych nr 93/15 i 93/27 na arkuszu mapy nr 133 o powierzchni 1,9897 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00049738/7, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego pod zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – stosownie do Zarządzenia nr 323/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku.


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.