Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykaz??w nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie przy ul.Meliorant??w, Architekt??w oraz Energetyk??w/Geodet??w, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (tereny pod us??ugi, produkcj?, sk??ady i magazyny).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z y nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Lesznie na terenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. przy ulicy:

1) Meliorantów - nieruchomość stanowi działka ewidencyjna nr 93/7 ark.m. 133 o pow. 3,2799 ha, KW nr PO1L/00049738/7, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2015r. (teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw),

2) Architektów - nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 93/9, 93/12 ark. mapy 133 oraz dz. nr 92/5 ark. mapy 132 o łącznej pow. 7,2209 ha, KW nr PO1L/00049738/7 oraz PO1L/00042737/1, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 292/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2015r. (teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów),

3) Energetyków/Geodetów – nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 57/19, 58/2 ark. mapy 129, dz. nr 53/16, 55/40 ark. mapy 127 oraz dz. nr 57/15, 57/16, 52/1 ark. mapy 129 o łącznej pow. 5,7296 ha, KW nr PO1L/00023018/6, PO1L/00031492/1 oraz PO1L/00000878/5, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 293/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2015r. (teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów).


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.