Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul. por. Leona W??odarczaka, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).


Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonej w Lesznie przy ul. por. Leona Włodarczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/7, 5/11, 6/35, 6/51 na arkuszu mapy nr 89 o łącznej powierzchni 0,3343 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr PO1L/00003997/6 oraz PO1L/00023017/9, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr 205/2015 z dnia 20 maja 2015 r.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.