Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. o wszcz?ciu post?powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej pn. ??Budowa drogi S5 Pozna?? - Wroc??aw, odcinek Radomicko - Kaczkowo?.

Numer dokumentu: IR-III.7820.30.2014.3
Rok: 2015

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2015 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
Powiat leszczyński Gmina Lipno
Jednostka ewidencyjna: 301302 2, Lipno Obręb 0007 Mórkowo
ark.1, dz. o nr. ewid.: 25/1 (25/5, 25/6), 75 (75/1, 75/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 404 (404/1, 404/2), 405 (405/1, 405/2), 406 (406/1, 406/2); ark.2, dz. o nr. ewid.: 1/3 (1/4, 1/5, 1/6), 3/2 (3/4, 3/5, 3/6), 3/3 (3/7, 3/8), 4, 5, 13 (13/1, 13/2, 13/3), 14 (14/1, 14/2), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 20/1 (20/3, 20/4, 20/5), 20/2 (20/6, 20/7, 20/8), 22/1 (22/2, 22/3, 22/4), 24 (24/1, 24/2, 24/3), 26/2 (26/3, 26/4), 28 (28/1, 28/2), 161/4 (161/8, 161/9), 161/7 (161/10, 161/11), 162/1 (162/3, 162/4), 162/2 (162/5, 162/6), 163 (163/1, 163/2, 163/3), 164/2 (164/3, 164/4), 171/2 (171/3, 171/4, 171/5), 181/3 (181/4, 181/5, 181/6, 181/7), 192 (192/1, 192/2), 351 (351/1, 351/2), 352/1 (352/3, 352/4, 352/5, 352/6), 352/2 (352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11), 353/2 (353/3, 353/4), 354/5 (354/7, 354/8), 354/6 (354/9, 354/10, 354/11), 355 (355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 355/5, 355/6), 356 (356/1, 356/2), 359 (359/1, 359/2, 359/3, 359/4), 360 (360/1, 360/2, 360/3), 364 (364/1, 364/2), 365/1 (365/11, 365/12, 365/13), 365/8 (365/17, 365/18, 365/19), 365/9 (365/20, 365/21), 365/10 (365/14, 365/15, 365/16), 5125/2 (5125/5, 5125/6, 5125/7), 5125/3 (5125/11, 5125/12, 5125/13), 5125/4 (5125/8, 5125/9, 5125/10), 5138/5 (5138/10, 5138/11, 5138/12, 5138/13);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 202 (202/1, 202/2, 202/3), 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 366 (366/1, 366/2, 366/3), 368 (368/1, 368/2, 368/3, 368/4).
Obręb 0010 Smyczyna
ark.3, dz. o nr. ewid.: 3 (3/1, 3/2, 3/3), 5 (5/1, 5/2, 5/3, 5/4), 6 (6/1, 6/2, 6/3, 6/4), 7/1 (7/3, 7/4), 7/2 (7/5, 7/6, 7/7), 9/1 (9/6, 9/7, 9/8, 9/9), 9/2 (9/3, 9/4, 9/5), 10/2 (10/3, 10/4, 10/5), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2, 14/3), 15 (15/1, 15/2, 15/3, 15/4), 21 (21/1, 21/2, 21/3), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 26 (26/1, 26/2, 26/3), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 31 (31/1, 31/2), 32/5 (32/6, 32/7), 361 (361/1, 361/2); ark.5, dz. o nr. ewid.: 449 (449/1, 449/2), 5199 (5199/1, 5199/2, 5199/3, 5199/4, 5199/5), 5200
(5200/1, 5200/2, 5200/3).
Obręb 0012 Targowisko
ark.l. dz. o nr. ewid.: 22 (22/1, 22/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28, 29 (29/1, 29/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2, 35/3, 35/4), 36/5 (36/6, 36/7), 207/1(207/13, 207/14, 207/15, 207/16, 207/17, 207/18, 207/19), 207/3 (207/9, 207/10, 207/11, 207/12), 207/4 (207/5, 207/6, 207/7, 207/8), 208 (208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5), 209 (209/1, 209/2);
Obręb 0013 Wilkowice
ark.1, dz. o nr. ewid.: 4 (4/1, 4/2), 12 (12/1, 12/2, 12/3, 12/4), 16/1 (16/3, 16/4, 16/5), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 19 (19/1, 19/2, 19/3), 20 (20/1, 20/2, 20/3), 21/1 (21/5, 21/6, 21/7), 23/1; ark.3, dz. o nr. ewid.: 195/5 (195/6, 195/7), 204 (204/1, 204/2), 220 (220/1, 220/2), 265/3, 265/4, 265/5 (265/6, 265/7, 265/8), 266/5, 266/9 (266/15, 266/16), 266/10 (266/11, 266/12, 266/13, 266/14), 267/2 (267/9, 267/10, 267/11, 267/12), 267/8 (267/13, 267/14, 267/15, 267/16), 268/1 (268/11, 268/12, 268/13), 268/4 (268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10), 271/1 (271/2, 271/3, 271/4), 302 (302/1, 302/2, 302/3, 302/4), 303 (303/1, 303/2), 304 (304/1, 304/2), 305 (305/1, 305/2), 306/1 (306/3, 306/4), 306/2 (306/5, 306/6), 307/1 (307/2, 307/3), 309 (309/1, 309/2), 313/5 (313/10, 313/11), 313/7 (313/8, 313/9), 315 (315/1, 315/2), 317/1 (317/11, 317/12), 317/2 (317/7, 317/8, 317/9, 317/10), 318 (318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5), 319/1 (319/4, 319/5, 319/6), 324 (324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5), 325 (325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5), 330 (330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5), 335 (335/1, 335/2), 337 (337/1, 337/2, 337/3, 337/4), 849 (849/1, 849/2, 849/3, 849/4), 851 (851/1, 851/2), 852 (852/1, 852/2, 852/3); ark.14, dz. o nr. ewid. 5154 (5154/1, 5154/2).
Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski Obręb 0002 Dąbcze
ark.6, dz. o nr. ewid.: 588 (588/1, 588/2), 650 (650/1, 650/2), 654 (654/1, 654/2), 655 (655/1, 655/2), 5047/4 (5047/5, 5047/6), 5048/5 (5048/9, 5048/10, 5048/11), 5048/6 (5048/7, 5048/8), 5049/1 (5049/2, 5049/3, 5049/4, 5049/5), 5050/1 (5050/2, 5050/3, 5050/4), 5072 (5072/3, 5072/4), 5073 (5073/1, 5073/2, 5073/3);
ark.7, dz. o nr. ewid.: 586, 651, 652, 653, 5042 (5042/1, 5042/2), 5043/2 (5043/3, 5043/4, 5043/5), 5044/3 (5044/5, 5044/6), 5044/4 (5044/7, 5044/8).
Obręb 0004 Kaczkowo
ark.2, dz. o nr. ewid.: 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5 (350/6, 350/7), 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 356/1, 356/2, 356/3, 356/4 (356/5, 356/6), 357/1, 357/2, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6 (360/7, 360/8), 361/1, 361/2, 361/3, 361/4 (361/5, 361/6), 457/1, 457/4;
ark.6, dz. o nr. ewid.: 473, 485/1, 485/2 (485/4, 485/5), 5252/1 (5252/6, 5252/7, 5252/8, 5252/9, 5252/10), 5254/5 (5254/11, 5254/12, 5254/13), 5254/6, 5254/7, 5254/8 (5254/14, 5254/15), 5254/9, 5254/10 (5254/16, 5254/17).
Obręb 0005 Kłoda
ark.1, dz. o nr. ewid.: 46 (46/1, 46/3, 46/4), 48 (48/1, 48/3, 48/4), 50 (50/1, 50/2), 52 (52/1, 52/2, 52/3), 53 (53/1, 53/2), 881 (881/1, 881/2, 881/3, 881/4), 883 (883/1, 883/2, 883/3, 883/4), 5084/3 (5084/4, 5084/5, 5084/6, 5084/7, 5084/8, 5084/9), 5102/5 (5102/16, 5102/17, 5102/18), 5102/6 (5102/19, 5102/20, 5102/21, 5102/22), 5102/9 (5102/23, 5102/24, 5102/25), 5102/10 (5102/12, 5102/26, 5102/27, 5102/28), 5102/11 (5102/14, 5102/29, 5102/30), 5103/6 (5103/15, 5103/16, 5103/17), 5103/9 (5103/12, 5103/13, 5103/14);
ark.2, dz. o nr. ewid.: 38 (38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6), 260 (260/1, 260/2, 260/3), 261 (261/1, 261/3, 261/4, 261/5), 262 (262/1, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7), 269 (269/1, 269/2), 310/2 (310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8), 310/3 (310/9, 310/10), 311 (311/1, 311/2, 311/3), 312/1 (312/3, 312/4, 312/5), 313/1 (313/5, 313/6, 313/7);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 317/3 (317/9, 317/10, 317/11), 317/4 (317/12, 317/13), 318/1 (318/5, 318/6, 318/7, 318/8), 326/1 (326/3, 326/4), 327 (327/4, 327/5, 327/6, 327/7), 328/1 (328/3, 328/4, 328/5), 329/4 (329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11), 332/2 (332/3, 332/4), 333 (333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6), 337 (337/1, 337/2, 337/3), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 340 (340/1, 340/2, 340/3), 341 (341/1, 341/2, 341/3, 341/4), 345/2 (345/5, 345/6, 345/7), 352/1 (352/3, 352/4, 352/5, 352/6), 352/2 (352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11), 353 (353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7), 354/2 (354/3, 354/4, 354/5, 354/6), 358/1 (358/6, 358/7), 358/2 (358/3, 358/4, 358/5), 5127/1 (5127/11, 5127/12, 5127/13);
ark.4, dz. o nr. ewid.: 359 (359/3, 359/4, 359/5), 363/2 (363/6, 363/7), 363/3 (363/8, 363/9, 363/10), 364/1 (364/3, 364/4, 364/5), 369 (369/3, 369/4, 369/5), 371 (371/3, 371/4), 5252/3 (5252/4, 5252/5);
ark.9, dz. o nr. ewid: 332/1 (332/5, 332/6, 332/7), 342 (342/1, 342/2, 342/3, 342/4), 343/6 (343/12, 343/13, 343/14), 343/7 (343/8, 343/9, 343/10, 343/11), 346/5 (346/12, 346/13, 346/14), 351 (351/1, 351/2, 351/3).
Obręb 0013 Tarnowa Łąka
ark.3, dz. o nr. ewid.: 359 (359/1, 359/2), 360 (360/1, 360/2), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2, 365/3), 5127/11 (5127/13, 5127/14, 5127/15).
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa
Obręb 0002 Henrykowo
ark.1, dz. o nr. ewid.: 68 (68/1, 68/2, 68/3, 68/4), 69 (69/1, 69/2, 69/3, 69/4), 70 (70/1, 70/2, 70/3), 71 (71/1, 71/2, 71/3);
ark.6, dz. o nr. ewid.: 556/1 (556/2, 556/3, 556/4, 556/5), 562 (562/1, 562/2), 563 (563/1, 563/2, 563/3), 564/1 (564/2, 564/3, 564/4), 565 (565/1, 565/2, 565/3), 566 (566/1, 566/2), 574 (574/1, 574/2), 576 (576/1, 576/2, 576/3, 576/4), 579 (579/1, 579/2), 580/1 (580/3, 580/4), 580/2 (580/5, 580/6, 580/7, 580/8), 582 (582/1, 582/2), 583, 585 (585/1, 585/2, 585/3, 585/4), 586
(586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5), 587 (587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6), 588 (588/1,
588/2, 588/3, 588/4, 588/5, 588/6), 589 (589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6), 590 (590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 590/5), 591/1 (591/2, 591/3, 591/4), 593 (593/1, 593/2, 593/3), 594 (594/1, 594/2, 594/3), 595 (595/1, 595/2, 595/3), 596 (596/1, 596/2, 596/3), 608 (608/1, 608/2), 609 (609/1, 609/2), 610 (610/1, 610/2), 634 (634/1, 634/2), 640 (640/1, 640/2, 640/3, 640/4), 641
(641/1, 641/2, 641/3), 642/1 (642/2, 642/3, 642/4, 642/5), 643 (643/1, 643/2, 643/3), 668 (668/1,
668/2, 668/3);
ark.14, dz. o nr. ewid.: 660 (660/3, 660/4), 5050/2 (5050/3, 5050/4, 5050/5), 5051 (5051/1, 5051/2, 5051/3), 5052/2 (5052/10, 5052/11, 5052/12, 5052/13), 5052/3 (5052/8, 5052/9), 5053/1 (5053/2, 5053/3, 5053/4, 5053/5, 5053/6, 5053/7, 5053/8), 5063 (5063/1, 5063/2, 5063/3, 5063/4), 5064/1 (5064/5, 5064/6, 5064/7, 5064/8, 5064/9), 5064/2 (5064/3, 5064/4), 5074 (5074/1, 5074/2, 5074/3), 5076/2 (5076/10, 5076/11), 5076/3 (5076/12, 5076/13), 5076/4 (5076/6, 5076/7), 5076/5 (5076/8, 5076/9).
Obręb 0004 Lasocice
ark.1, dz. o nr. ewid.: 165/2 (165/5, 165/6, 165/7), 194 (194/1, 194/2), 195 (195/1, 195/2), 199/1 (199/2, 199/3), 200 (200/1, 200/2, 200/3), 201 (201/1, 201/2), 202 (202/1, 202/2, 202/3), 222 (222/1, 222/2, 222/3), 223 (223/1, 223/2, 223/3), 750 (750/1, 750/2, 750/3), 751 (751/1, 751/2, 751/3), 753 (753/1, 753/2, 753/3), 754/3 (754/4, 754/5, 754/6), 755 (755/1, 755/2, 755/3), 758 (758/1, 758/2, 758/3), 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 867/10, 867/11, 867/12, 867/13 (867/23, 867/24), 867/14 (867/25, 867/26), 867/15 (867/27, 867/28), 867/16 (867/29, 867/30), 867/17 (867/31, 867/32), 867/18 (867/33, 867/34, 867/35), 867/19 (867/36, 867/37, 867/38), 867/21 (867/39, 867/40, 867/41), 867/22 (867/42, 867/43, 867/44), 5176/4 (5176/5, 5176/6, 5176/7, 5176/8);
ark.2, dz. o nr. ewid.: 165/1 (165/3, 165/4), 623/1 (623/4, 623/5, 623/6), 623/3 (623/7, 623/8), 668 (668/1, 668/2, 668/3), 763/1 (763/6, 763/7, 763/8), 763/2 (763/3, 763/4, 763/5), 764/4 (764/20, 764/21, 764/22), 764/6 (764/17, 764/18, 764/19), 764/7 (764/14, 764/15, 764/16), 764/8 (764/28, 764/29), 764/13 (764/23, 764/24, 764/25, 764/26, 764/27), 765/5 (765/9, 765/10, 765/11), 765/6 (765/12, 765/13, 765/14, 765/15), 765/8 (765/16, 765/17, 765/18, 765/19), 767 (767/1, 767/2), 768 (768/1, 768/2), 769 (769/1, 769/2, 769/3, 769/4), 770 (770/1, 770/2), 771 (771/1, 771/2, 771/3), 772/3 (772/11, 772/12, 772/13), 773/1 (773/4, 773/5, 773/6), 773/2 (773/7, 773/8, 773/9), 773/3 (773/10, 773/11, 773/12), 774 (774/1, 774/2, 774/3, 774/4), 775 (775/1, 775/2, 775/3, 775/4);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 540 (540/1, 540/2, 540/3), 542 (542/1, 542/2), 544 (544/1, 544/2, 544/3), 571/6 (571/7, 571/8, 571/9), 576, 578/2 (578/15, 578/16, 578/17), 578/3 (578/7, 578/8), 578/4 (578/9, 578/10), 578/5 (578/11, 578/12), 578/6 (578/13, 578/14), 580 (580/1, 580/2, 580/3), 596/4 (596/7, 596/8, 596/9), 596/5, 793/2 (793/19, 793/20, 793/21), 793/3, 793/5 (793/11, 793/12, 793/13), 793/8, 793/9 (793/14, 793/15, 793/16), 793/10 (793/17, 793/18).
Obręb 0010 Strzyżewice
ark.1, dz. o nr. ewid.: 176 (176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5), 177/7 (177/8, 177/9, 177/10, 177/11), 567/5 (567/6, 567/7, 567/8), 573/1 (573/3, 573/4, 573/5);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 5177/2 (5177/3, 5177/4, 5177/5, 5177/6, 5177/7), 5179 (5179/1, 5179/2, 5179/3, 5179/4, 5179/5), 5183 (5183/1, 5183/2, 5183/3).
Obręb 0011 Święciechowa
ark.2, dz. o nr. ewid.: 330/2 (330/3, 330/4, 330/5), 366 (366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 366/5, 366/6), 367 (367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5), 368 (368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5), 403 (403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6), 404 (404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7), 405 (405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7), 411, 412 (412/1, 412/2, 412/3), 413 (413/1, 413/2, 413/3, 413/4), 414 (414/1, 414/2, 414/3), 415 (415/1, 415/2), 416 (416/1, 416/2, 416/3), 423/2 (423/10, 423/11), 423/5 (423/6, 423/7, 423/8, 423/9), 424/1 (424/3, 424/4), 424/2 (424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 424/9, 424/10), 427/3 (427/5, 427/6, 427/7), 427/4 (427/8, 427/9, 427/10, 427/11), 428 (428/1, 428/2, 428/3, 428/4), 429 (429/1, 429/2, 429/3, 429/4), 430 (430/1, 430/2, 430/3), 431 (431/1, 431/2, 431/3), 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2), 434 (434/1, 434/2), 435, 436, 437/1 (437/21, 437/22, 437/23), 437/2, 437/3, 437/4 (437/19, 437/20), 437/5, 437/6, 437/7 (437/17, 437/18), 448 (448/1, 448/2, 448/3), 449 (449/1, 449/2, 449/3), 450 (450/1, 450/2, 450/3), 451 (451/1, 451/2, 451/3), 452 (452/1, 452/2);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 585/4, 585/13 (585/14, 585/15), 596 (596/1, 596/2), 597 (597/1, 597/2, 597/3), 598/2 (598/3, 598/4, 598/5, 598/6), 600/5 (600/9, 600/10, 600/11), 600/6 (600/12, 600/13, 600/14, 600/15), 601/4 (601/5, 601/6, 601/7, 601/8, 601/9), 629 (629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5), 637 (637/1, 637/2, 637/3, 637/4), 638 (638/1, 638/2), 639 (639/1, 639/2, 639/3, 639/4), 643 (643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/5), 650 (650/1, 650/2, 650/3, 650/4), 651 (651/1, 651/2, 651/3);
ark.5, dz. o nr. ewid.: 1007/1 (1007/20, 1007/21, 1007/22, 1007/23, 1007/24), 1007/2 (1007/25, 1007/26, 1007/27, 1007/28), 1007/3 (1007/29, 1007/30, 1007/31, 1007/32, 1007/33), 1007/5 (1007/42, 1007/43, 1007/44, 1007/45), 1007/16 (1007/46, 1007/47, 1007/48), 1007/18 (1007/34, 1007/35, 1007/36, 1007/37), 1007/19 (1007/38, 1007/39, 1007/40, 1007/41), 1016/1 (1016/6, 1016/7), 1016/3 (1016/4, 1016/5), 1017/1 (1017/7, 1017/8), 1017/3 (1017/4, 1017/5, 1017/6), 1018/1 (1018/8, 1018/9), 1018/3 (1018/5, 1018/6, 1018/7), 1019/1 (1019/3, 1019/4), 1020/3 (1020/6, 1020/7), 1020/4 (1020/8, 1020/9);
ark.6, dz. o nr. ewid.: 1027/3 (1027/6, 1027/7, 1027/8, 1027/9, 1027/10, 1027/11), 1028 (1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4), 1052 (1052/1, 1052/2), 1053 (1053/1, 1053/2, 1053/3), 1054 (1054/1, 1054/2), 1055/36 (1055/39, 1055/40), 1055/37 (1055/41, 1055/42), 1055/38, 1056 (1056/1, 1056/2, 1056/3, 1056/4), 1057 (1057/1, 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1057/5), 1059 (1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5), 1060/2 (1060/3, 1060/4, 1060/5, 1060/6), 1061 (1061/1, 1061/2, 1061/3), 1062 (1062/1, 1062/2, 1062/3), 1063 (1063/1, 1063/2, 1063/3), 1064 (1064/1, 1064/2, 1064/3), 1065 (1065/1, 1065/2, 1065/3), 1066 (1066/1, 1066/2, 1066/3), 1067 (1067/1, 1067/2, 1067/3), 1068 (1068/1, 1068/2, 1068/3), 1069 (1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1069/5, 1069/6), 1070 (1070/1, 1070/2, 1070/3), 1071/1 (1071/2, 1071/3, 1071/4), 1072 (1072/1, 1072/2, 1072/3), 1073 (1073/1, 1073/2, 1073/3), 1074 (1074/1, 1074/2, 1047/3), 1075 (1075/1, 1075/2), 1076 (1076/1, 1076/2), 1077 (1077/1, 1077/2), 1078 (1078/1, 1078/2), 1079 (1079/1, 1079/2), 1080 (1080/1, 1080/2), 1081 (1081/1, 1081/2), 1082 (1082/1, 1082/2, 1082/3), 1083 (1083/1, 1083/2, 1083/3, 1083/4), 1084 (1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6), 1099 (1099/1, 1099/2), 1100 (1100/1, 1100/2), 1101 (1101/1, 1101/2, 1101/3), 1102 (1102/1, 1102/2), 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/11, 1108/13 (1108/45, 1108/46, 1108/47, 1108/48), 1108/19, 1108/20, 1108/32, 1108/33 (1108/55, 1108/56), 1108/34 (1108/51, 1108/52), 1108/35 (1108/49, 1108/50), 1108/36 (1108/53, 1108/54), 1108/39, 1108/40, 1108/41, 1109 (1109/1, 1109/2, 1109/3), 1121 (1121/1, 1121/2, 1121/3), 1122 (1122/1, 1122/2, 1122/3), 1123 (1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4), 1124 (1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/4), 1125 (1125/1, 1125/2, 1125/3), 1126 (1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4), 1127 (1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1127/5), 1128 (1128/1, 1128/2, 1128/3, 1128/4), 1129/2 (1129/3, 1129/4, 1129/5), 1130/2 (1130/3, 1130/4, 1130/5), 1131/2 (1131/3, 1131/4, 1131/5), 1132/2 (1132/3, 1132/4, 1132/5, 1132/6, 1132/7), 1133 (1133/1, 1133/2, 1133/3), 1135/3 (1135/4, 1135/5), 1629/1;
ark.7, dz. o nr. ewid.: 1144 (1144/1, 1144/2, 1144/3), 1149/4 (1149/7, 1149/8), 1149/5 (1149/9, 1149/10) 1162 (1162/1, 1162/2, 1162/3), 1163 (1163/1, 1163/2, 1163/3, 1163/4, 1163/5), 1164 (1164/1, 1164/2, 1164/3), 1165 (1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4), 1166 (1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4), 1167 (1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4), 1168 (1168/1, 1168/2), 1169 (1169/1, 1169/2, 1169/3), 1170/1 (1170/12, 1170/13), 1170/9 (1170/10, 1170/11), 1171 (1171/1, 1171/2), 1189/1, 1189/2, 1189/4, 1189/6, 1189/7 (1189/37, 1189/38, 1189/39), 1189/8, 1189/9 (1189/35, 1189/36), 1189/21, 1189/22, 1189/23, 1189/24, 1190 (1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4), 1191/2 (1191/3, 1191/4, 1191/5, 1191/6), 1192/3 (1192/5, 1192/6), 1194/2 (1194/3, 1194/4), 1195/2 (1195/3, 1195/4), 1196/2 (1196/3, 1196/4, 1196/5), 1197/2 (1197/3, 1197/4, 1197/5), 1198/4 (1198/5, 1198/6, 1198/7), 1199 (1199/1, 1199/2, 1199/3), 1202 (1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4), 1203 (1203/1, 1203/2), 1205 (1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4), 1206 (1206/1, 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5), 1207 (1207/1, 1207/2, 1207/3), 1208 (1208/1, 1208/2, 1208/3), 1209 (1209/1, 1209/2), 1218 (1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4), 1225 (1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4), 1226/25, 1226/34 (1226/135, 1226/136), 1226/74 (1226/137, 1226/138, 1226/139, 1226/140, 1226/141), 1292 (1292/1, 1292/2, 1292/3).
Miasto Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301 1, Leszno
Obręb 0002 Leszno
ark.78, dz. o nr. ewid.: 1 (1/1, 1/2, 1/3), 2 (2/1, 2/2, 2/3), 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5), 7 (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6), 10 (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5), 11 (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5), 12 (12/1, 12/2, 12/3, 12/4);
ark.79, dz. o nr. ewid. 6 (6/1, 6/2);
ark.82, dz. o nr. ewid.: 1 ( 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5), 9 (9/1, 9/2, 9/3, 9/4), 10 (10/1, 10/2);
ark.83, dz. o nr. ewid.: 1 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4), 2 (2/1, 2/2, 2/3, 2/4), 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), 4 (4/1, 4/2, 4/3, 4/4), 5 (5/1, 5/2, 5/3), 11 (11/1, 11/2, 11/3), 12 (12/1, 12/2); ark.84, dz. o nr. ewid.: 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2, 8/3), 10 (10/1, 10/2), 11, 12 (12/1, 12/2, 12/3).
Obręb 0005 Zaborowo
ark.133, dz. o nr. ewid.: 93/18 (93/28, 93/29), 93/19 (93/30, 93/31), 92/8, 93/5; ark.138, dz. o nr. ewid.: 53/2 (53/3, 53/4), 485(485/1, 485/2);
ark.139, dz. o nr. ewid.: 851/11 (851/19, 851/20), 851/14 (851/21, 851/22), 858/5 (858/6, 858/7, 858/8).
II. Niezbędne dla dokonania przebudowy dróg innych kategorii, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela.
- przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, na którym zostanie przeprowadzona przebudowa drogi innej kategorii.
Powiat leszczyński Gmina Lipno
Jednostka ewidencyjna: 301302_2, Lipno Obręb 0007Mórkowo
ark.2, dz. o nr. ewid.: 25/3, 59/1, 171/2 (171/4, 171/5).
Obręb 0010 Smyczyna
ark.3, dz. o nr. ewid. 21 (21/2, 21/3); ark.5, dz. o nr. ewid. 449 (449/2).
Obręb 0012 Targowisko
ark.1, dz. o nr. ewid.: 19, 29 (29/2).
Obręb 0013 Wilkowice ark.3, dz. o nr. ewid. 219.
Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski
Obręb 0002 Dąbcze
ark.6, dz. o nr. ewid. 650 (650/2).
Obręb 0005 Kłoda
ark.3, dz. o nr. ewid. 345/2 (345/6, 345/7); ark.9, dz. o nr. ewid. 345/1.
Obręb 0013 Tarnowa Łąka
ark.3, dz. o nr. ewid. 397.
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa Obręb 0002 Henrykowo ark.1, dz. o nr. ewid. 70 (70/2);
ark.6, dz. o nr. ewid.: 581, 643 (643/2, 643/3); ark.14, dz. o nr. ewid.: 661, 662.
Obręb 0011 Święciechowa
ark.2, dz. o nr. ewid.: 330/2 (330/4, 330/5);
ark.5, dz. o nr. ewid.: 1016/2, 1017/2, 1018/2, 1018/4, 1019/2, 1020/5;
ark.6, dz. o nr. ewid.: 1027/3 (1027/9, 1027/10, 1027/11), 1027/4, 1084 (1084/5), 1129/1, 1130/1, 1131/1, 1132/1.
Miasto Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301 1, Leszno
Obręb 0002 Leszno
ark.83, dz. o nr. ewid. 11 (11/2, 11/3).
Obręb 0005 Zaborowo
ark.138, dz. o nr. ewid.: 485 (485/2); ark.139, dz. o nr. ewid. 858/5 (858/7, 858/8).
III. Niezbędne dla dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
- przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, na którym zostanie przeprowadzona przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Powiat leszczyński Gmina Lipno
Jednostka ewidencyjna: 301302 2, Lipno
Obręb 0007Mórkowo
ark.1, dz. o nr. ewid.: 25/1 (25/6), 67; ark.2, dz. o nr. ewid.: 25/3, 59/1;
Obręb 0010 Smyczyna
ark.3, dz. o nr. ewid.: 10/2 (10/5), 11, 15 (15/4), 21 (21/2, 21/3), 22 (22/2), 23 (23/2).
Obręb 0013 Wilkowice
ark.1, dz. o nr. ewid.: 15/2, 19 (19/3), 21/1 (21/7);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 195/5 (195/7), 219, 265/5 (265/8), 266/10 (266/14), 267/2 (267/12), 267/8 (267/16), 268/1 (268/13), 268/4 (268/9), 271/1 (271/4), 302 (302/3), 303 (303/2), 304 (304/2), 305 (305/2), 306/1 (306/4), 306/2 (306/6), 307/1 (307/3), 309 (309/2), 310, 311, 312/1, 318 (318/4), 319/3, 324 (324/4, 324/5), 325 (325/4, 325/5), 330 (330/4, 330/5), 337 (337/4).
Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski Obręb 0002 Dąbcze
ark.6, dz. o nr. ewid.: 650 (650/2), 5047/4 (5047/6), 5048/5 (5048/11);
Obręb 0005 Kłoda
ark.1, dz. o nr. ewid.: 48 (48/1), 5084/3 (5084/9), 5102/10 (5102/12), 5102/11 (5102/14); ark.3, dz. o nr. ewid.: 333 (333/5), 341 (341/4), 345/2 (345/7), 352/2 (352/10, 352/11), 353 (353/7), 354/2 (354/6);
ark.9, dz. o nr. ewid.: 343/6 (343/14), 345/1, 346/5 (346/14).
Obręb 0013 Tarnowa Łąka
ark.3, dz. o nr. ewid.: 365 (365/3), 397.
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa Obręb 0002 Henrykowo
ark 6, dz. o nr. ewid.: 580/1 (580/4), 580/2 (580/8), 581, 640 (640/4), 641 (641/3), 642/1 (642/5), 643 (643/2, 643/3);
ark.14, dz. o nr. ewid.: 661, 662, 5052/2 (5052/10), 5076/2 (5076/11), 5076/4 (5076/7), 5076/5 (5076/9).
Obręb 0004 Lasocice
ark.1, dz. o nr. ewid. 193; ark.2, dz. o nr. ewid. 668 (668/2).
Obręb 0010 Strzyżewice
ark.3, dz. o nr. ewid. 5177/2 (5177/7).
Obręb 0011 Święciechowa
ark.2, dz. o nr. ewid.: 330/2 (330/4, 330/5), 425/1, 425/2, 426/5, 426/8, 426/10, 427/3 (427/7), 429 (429/4), 430 (430/3), 431 (431/3), 432 (432/2);
ark.5, dz. o nr. ewid.: 1007/1 (1007/23, 1007/24), 1007/2 (1007/28), 1007/3 (1007/33), 1007/18 (1007/37), 1007/19 (1007/41); ark.6, dz. o nr. ewid.: 1027/3 (1027/9), 1028 (1028/4), 1029; ark.7, dz. o nr. ewid. 1226/34 (1226/36).
Miasto Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301 1, Leszno
Obręb 0002 Leszno
ark.78, dz. o nr. ewid. 7 (7/5, 7/6).
Obręb 0005 Zaborowo
ark.138, dz. o nr. ewid.: 154/2, 155, 156, 157, 485 (485/2).
IV Realizacje przedmiotowej inwestycji wymaga również przejścia przez tereny wód płynących, którymi są poniższe nieruchomości:
Powiat leszczyński Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski Obręb 0005 Kłoda ark.2, dz. o nr. ewid. 316.
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa
Obręb 0004 Lasocice
ark.2, dz. o nr. ewid.: 236, 603.
Obręb 0011 Święciechowa
ark.3, dz. o nr. ewid. 645.
V. Realizacje przedmiotowej inwestycji wymaga również przejścia przez tereny linii kolejowych, którymi są poniższe nieruchomości:
Powiat leszczyński Gmina Lipno
Jednostka ewidencyjna: 301302_2, Lipno
Obręb 0013 Wilkowice
ark.1, dz. o nr. ewid. 24/2; ark.3, dz. o nr. ewid. 334.
Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski Obręb 0005 Kłoda ark.1, dz. o nr. ewid. 877.
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa Obręb 0002 Henrykowo ark.14, dz. o nr. ewid. 646.
Obręb 0004 Lasocice ark.3, dz. o nr. ewid. 640/4.
Miasto Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301 1, Leszno Obręb 0005 Zaborowo ark.138, dz. o nr. ewid. 96/3.
VI. Nieruchomości na których niezbędne roboty budowlane zostaną przeprowadzone na podstawie przedłożonego oświadczenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o posiadanym prawie do dysponowania poniższymi nieruchomościami na cele budowlane:
- przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, dla których Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Powiat leszczyński Gmina Lipno
Jednostka ewidencyjna: 301302 2, Lipno
Obręb 0007Mórkowo
ark.1, dz. o nr. ewid. 25/1 (25/6);
ark.2, dz. o nr. ewid. 25/4;
ark.3, dz. o nr. ewid.: 208 (208/2), 368 (368/4).
Obręb 0010 Smyczyna
ark.3, dz. o nr. ewid.: 25 (25/3), 27 (27/2), 28 (28/2).
Obręb 0013 Wilkowice
ark.3, dz. o nr. ewid.: 193/2, 219, 220 (220/2), 229, 302 (302/3).
Gmina Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304 5, Rydzyna - obszar wiejski
Obręb 0004 Kaczkowo
ark.2, dz. o nr. ewid.: 457/2, 457/3.
Obręb 0005 Kłoda
ark.1, dz. o nr. ewid. 881 (881/4); ark.2, dz. o nr. ewid. 318/2;
ark.3, dz. o nr. ewid.: 327 (327/7), 328/1 (328/4, 328/5), 330, 353 (353/6); ark.9, dz. o nr. ewid. 342 (342/4).
Gmina Święciechowa
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Święciechowa
Obręb 0002 Henrykowo
ark 1, dz. o nr. ewid. 68 (68/4);
ark 6, dz. o nr. ewid.: 576 (576/4), 579 (579/2).
ark.14, dz. o nr. ewid.: 660 (660/4),
Obręb 0004 Lasocice
ark.1, dz. o nr. ewid. 195 /195/2);
ark.2, dz. o nr. ewid. 623/3 (623/8);
ark.3, dz. o nr. ewid.: 544 (544/3), 546, 571/6 (571/9).
Obręb 0010 Strzyżewice
ark.1, dz. o nr. ewid. 177/7 (177/11).
Obręb 0011 Święciechowa
ark.2, dz. o nr. ewid. 437/15;
ark.3, dz. o nr. ewid. 629 (629/4, 629/5);
ark.6, dz. o nr. ewid.: 1027/4, 1108/9, 1108/13 (1108/46, 1108/48), 1108/15, 1108/17, 1108/22, 1108/23, 1108/30, 1108/31, 1108/33 (1108/55), 1108/34 (1108/52), 1108/35 (1108/50), 1108/36 (1108/54), 1108/37, 1108/38, 1108/42, 1108/43; ark.7, dz. o nr. ewid. 1189/9 (1189/36), 1189/10, 1189/11, 1189/12, 1189/25, 1189/26, 1218 (1218/4), 1226/74 (1226/138).
Miasto Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301 1, Leszno
Obręb 0002 Leszno
ark.78, dz. o nr. ewid. 11 (11/5). ark.82, dz. o nr. ewid. 10 (10/2).
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-12-89), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 31 marca 2015 r.;
- mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi krajowej z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Komunikaty / Obwieszczenia;
- w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r. (nowy znak: WOO-II.4200.4.2011.EK; stary znak: RDOŚ-30-OO.II-66191-30/10/ek) ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zmienionej w części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 2013 r. (znak: DOOŚ- idk.4200.143.2011.ew.26) a w pozostałej części utrzymaną w mocy, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania. W związku z powyższym decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji zostanie wydana po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Autor informacji: Michalski ?ukasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2015-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.