Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykaz??w nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??. w Lesznie przy ul.Irlandzkiej, Iglastej, Osieckiej oraz lokalu mieszkalnego przy pl.Jana Metziga 23/1, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni  w y k a z y  nieruchomości:

1) gruntowych niezabudowanych, położonych w Lesznie przy ul.Irlandzkiej, stanowiących na arkuszu mapy nr 34 działki ewidencyjne numer:
a) nr 1/100, 1/93 o łącznej pow. 1.116 m2 ,
b) nr 1/101, 1/94 o łącznej pow. 1.158 m2 ,
c) nr 1/103, 1/96 o łącznej pow. 1.066 m2 ,
d) nr 1/258, 1/91 o łącznej pow. 1.044 m2 ,

dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00041512/1, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – stosownie do Zarządzenia nr 58/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku,

2) gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ul.Iglastej, stanowiącej działkę ewidencyjna nr 5/20 na arkuszu mapy nr 24 o powierzchni 0,2569 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00049308/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową – stosownie do Zarządzenia nr 63/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku,

3) gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ul.Osieckiej, stanowiącej działkę ewidencyjna nr 5/176 na arkuszu mapy nr 24 o powierzchni 0,2612 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00060315/9, stanowiącej teren działalności gospodarczej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 64/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku,

4) lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Lesznie przy pl. Jana Metziga nr 23 o pow. użytkowej 66,09 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 3,47 m2 oraz udziałem wynoszącym 6956/16459 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności gruntu, oznaczonego działka ewidencyjna numer 273 na ark. m. 47 o powierzchni 168 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 59/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.