Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??OD??NIE??ANIE I USUWANIE ??NIEGU Z DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2014/2015, 2015/2016 I 2016/2017?


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. „ODŚNIEŻANIE I USUWANIE ŚNIEGU Z DRÓG I ULIC W MIEŚCIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2014/2015, 2015/2016 I 2016/2017”

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64-100 Leszno

Część 1: -

Część 2: 612 000,00

Część 3: 612 000,00

Część 4:

2.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64-100 Leszno

Część 1: 592 200,00

Część 2: -

Część 3: -

Część 4: 592 200,00

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Dla części 1  zamówienia (Zaborowo) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 592 200,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2.    Dla części 2 zamówienia (Zatorze) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjno Handlowego PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową porównywalną 612 000,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

3.    Dla części 3 zamówienia (Gronowo) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjno Handlowego PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową porównywalną 612 000,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.    Dla części 4 zamówienia (Pozostała część miasta) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 592 200,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 12 listopada 2014r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.