Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??REMONT CI?GU PIESZO-ROWEROWEGO w AL. LIPOWEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. OSIECKIEJ DO AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont ciągu pieszo-rowerowego w Al. Lipowej w Lesznie na odcinku od ul. Osieckiej do l. Konstytucji 3 Maja

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

287 629,09

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

283 408,42

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, z ceną ofertową: 283.408,42 zł  brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 23 października 2014 r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.