Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ,,BUDOWA O??WIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY RYDZOWEJ I IWANA KRY?OWA W LESZNIE?.


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Rydzowej i Iwana Kryłowa w Lesznie”.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert na wykonanie:

I części zamówienia: ,,Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Rydzowej w Lesznie”

 
Lp.
Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1
PNP Sp. z o.o.
 ul. Chabrowa 30, 62-002 Suchy Las

36.963,12 zł

2
ELFAZ B.Z. Wróblewski
ul. Zielona 2, 67-200 Głogów

27.476,13 zł

3

Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne,

ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno
 26.788,43 zł
4

Marek Grzegorzewski Firma Handlowo Usługowa

ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice

36.000,00 zł
 
 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1) wybrać ofertę firmy: Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno na wykonanie I części zamówienia z ceną ofertową 26.788,43 zł brutto. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2) wykluczyć wykonawcę: Marek Grzegorzewski Firma Handlowo Usługowa ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  ponieważ Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę uznaje się za odrzuconą.  

 
 

II części zamówienia: ,,Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Iwana Kryłowa w Lesznie”

 
Lp.
Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1
PNP Sp. z o.o.
 ul. Chabrowa 30, 62-002 Suchy Las

173. 009,54 zł

2
ELFAZ B.Z. Wróblewski
ul. Zielona 2, 67-200 Głogów

109.218,91 zł

3

Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne,

ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno
 142.924,14 zł
4

Marek Grzegorzewski Firma Handlowo Usługowa

ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice

140.000,00zł
 
 
 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1) wybrać ofertę firmy: ELFAZ B.Z. Wróblewski ul. Zielona 2, 67-200 Głogów  na wykonanie II części zamówienia z ceną ofertową 109.218,91 zł brutto.  Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2) wykluczyć wykonawcę: Marek Grzegorzewski Firma Handlowo Usługowa  ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę uznaje się za odrzuconą.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 183, umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 

Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2014-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.