Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA CHODNIKA W AL. Z. KRASI??SKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. R????ANEJ DO UL. NOWY RYNEK ORAZ W UL. SOKO?A W LESZNIE?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 93 ust. 1 ppkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa chodnika w Al. Z. Krasińskiego w Lesznie na odcinku od ul. Różanej do ul. Nowy Rynek oraz w ul. Sokoła w Lesznie” Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to , że w terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.