Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Biuro Aktywizacji Zawodowej Os??b Niepe??nosprawnych

Biuro Aktywizacji Zawodowej Os??b Niepe??nosprawnych

E-mail: moziron@leszno.pl
Ulica: Lipowa 32
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 529-82-28; 529-82-29

Do zadań Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych należy:

 

 1.     Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków pracodawców o dokonanie zwrotu kosztów:

1)     wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,

2)     adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem stanowiska pracy stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

3)     adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

4)     zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

5)     zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy,

6)     kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 2.     Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków osób niepełnosprawnych o:

1)     przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

2)      dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,

3)     finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 3.     Przeprowadzenie negocjacji z wnioskodawcami w sprawie warunków udzielanej  pomocy oraz przygotowywanie umów.

 4.     Dokonywanie odbioru nowo utworzonych stanowisk pracy.

 5.     Przeprowadzanie wizytacji w celu zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umów przez beneficjentów pomocy publicznej w czasie obowiązywania tych umów.

 6.     Opracowanie i realizacja programów ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 7.     Obsługa księgowa i bankowa zadań realizowanych przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, finansowanych ze środków PFRON:

1)     przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych do realizacji płatności,

2)     dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych,

3)     kontrola zewidencjowania zdarzeń gospodarczych,

4)     przygotowywanie i dokonywanie przelewów bankowych.

 8.     Rozliczanie  środków  finansowych  i  sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo-finansowych z zadań

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 9.     Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie podziału środków finansowych PFRON.

10.     Współpraca i prowadzenie dokumentacji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Leszna.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.