Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Referat Administracyjno-Gospodarczy

Referat Administracyjno-Gospodarczy

E-mail: ---
Ulica: Kazimierza Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298100-01, 03, 04

    Referat Administracyjno – Gospodarczy:

1)     gospodarowanie mieniem Urzędu:

a)     administrowanie budynkami, planowanie ich remontów i konserwacji oraz realizacja ustalonych zadań w tym zakresie,

b)    prowadzenie inwestycji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Urzędu oraz
w zakresie utrzymania i rozwoju mienia Urzędu,

c)     gospodarowanie mieniem ruchomym w tym również środkami transportu,

d)    zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem oraz kontrola wydziałów i biur odnośnie przestrzegania przepisów w tym zakresie,

e)     prowadzenie ewidencji mienia, w tym środków trwałych i nietrwałych.

2)     prowadzenie archiwum zakładowego:

a)     przyjmowanie dokumentacji do zasobów archiwum zakładowego,

b)    przekwalifikowywanie dokumentacji niearchiwalnej,

c)     przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego,

d)    sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum,

e)     brakowanie akt,

f)     współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie dokumentacji archiwalnej,

g)    wdrażanie, nadzór i kontrola nad stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt          w Urzędzie oraz prowadzenie archiwum zakładowego.

3)     obsługi urzędu w następującym zakresie:

a)     zaopatrzenie materiałowo - techniczne, wdrażanie postępu technicznego w pracy Urzędu oraz konserwacja sprzętu biurowego,

b)    prowadzenie sekretariatu Prezydenta, kancelarii ogólnej i informacji, łącznicy telefonicznej, magazynu materiałów biurowych i biura rzeczy znalezionych,

c)     prowadzenia rejestru skarg i wniosków,

d)    prowadzenia rejestru zarządzeń Prezydenta oraz kierowanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom,

e)     prowadzenie obsługi tablicy ogłoszeń oraz zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

f)     zamawianie pieczęci, pieczątek wydziałowych i imiennych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych po akceptacji przez Biuro Kadr i Płac oraz ich ewidencjonowanie,

g)    obsługa techniczna posiedzeń komisji i sesji Rady oraz uroczystości i spotkań organizowanych przez Radę, Prezydenta i Zastępców Prezydenta oraz udział                  w organizacji obchodów świąt i uroczystości,

h)     utrzymywanie czystości pomieszczeń biurowych w lokalach Urzędu,

i)      obsługa transportowa Urzędu,

j)      gospodarka, ewidencja i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania,

k)     wystawianie faktur VAT oraz not obciążeniowych pozostających w gestii Wydziału Organizacyjnego,

l)      dystrybucja materiałów promocyjnych.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.