Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Audyt Wewn?trzny

Audyt Wewn?trzny

E-mail: lmilarczyk@leszno.pl
Ulica: Kazimierza Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 065 529 81 32

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

 

1.     Ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

1)     ocena powinna dotyczyć w szczególności:

a)     zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,

b)    efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

c)     wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

2)     zadania doradcze powinny obejmować w szczególności:

a)     prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,

b)    udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad oraz funkcjonowania kontroli.

2.     Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego.

3.     Opracowywanie i przedstawianie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania Prezydentowi.

4.     Dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania planów audytu.

5.     Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

6.     Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz przedstawianie ich Prezydentowi i kierownikom komórek organizacyjnych.

7.     Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontrolnymi.

8.     Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji zadań wspólnych określonych w Regulaminie.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.