Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Powiatowy Zesp???? ds. Orzekania o Niepe??nosprawno??ci

Powiatowy Zesp???? ds. Orzekania o Niepe??nosprawno??ci

E-mail: pzson@leszno.pl
Ulica: Lipowa 32
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298223, 5298224

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 

1.     Rozpatrywanie wniosków:

1)     wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składanych przez osoby powyżej 16 roku życia między innymi w celu:

a)     odpowiedniego zatrudnienia,

b)    szkolenia,

c)     zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,

d)    uczestnictwa w terapii zajęciowej,

e)     konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,

f)     korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

g)    uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,

h)     uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

i)      uzyskania  karty parkingowej,

j)      uzyskania dodatku mieszkaniowego.

2)     wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składanych przez opiekunów dzieci do 16 roku życia w celu:

a)     uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

b)    uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,

c)     uzyskania karty parkingowej,

d)    uzyskania dodatku mieszkaniowego,

e)     konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie,

f)     korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki).

2.     Wydawanie  z upoważnienia Prezydenta  Miasta :

1)     legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności, osobom powyżej 16 roku życia,

2)     legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, opiekunom dzieci do 16 roku życia.

3.     Wydawanie   kart   parkingowych   osobom   niepełnosprawnym   zaliczonym   do   znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej mogącej mieć istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty medyczne. Należy rónież przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, należy  złożyć w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

     W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

                                                *************

             Druki wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia można pobierać w Powiatowym Zespole w godzinach pracy Zespołu tj. w poniedziałek od 7:30 do 17:00 oraz do wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej:   www.bip.leszno.pl                                                                         

                                                                                                                                      Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                       

ul. Lipowa 32

64-100 Leszno                                                                                                    

tel. 0-65 529-82-23,     529-82-24
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ewelina Majchrzak
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.