Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Komunikacji

Wydzia?? Komunikacji

E-mail: wk@leszno.pl
Ulica: Wa??owa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298105, 5298106

Do Wydziału Komunikacji należą sprawy:

 

1.     W zakresie rejestracji pojazdów:

1)     dokonywanie rejestracji czasowej i stałej, oraz wydawanie pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych,

2)     wydawanie tablic rejestracyjnych czasowych, stałych, zabytkowych oraz indywidualnych,

3)      przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu, lub utracie pojazdu oraz dokonywanie wszelkich zmian dotyczących danych pojazdów lub właścicieli pojazdów, zmiany adresu /siedziby/,

4)     wycofywanie pojazdów,

5)     prowadzenie spraw związanych z demontażem pojazdu,

6)     zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję po usunięciu przyczyny zatrzymania,

7)     wydawanie wtórników pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych,

8)      wydawanie kart pojazdów, dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy przy pierwszej rejestracji,

9)     wydawanie wtórników kart pojazdu, oraz dokonywanie wpisów o zmianach w kartach pojazdu,

10)  przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojeździe po jego zarejestrowaniu,

11)  wpisywanie zastrzeżeń do systemu „POJAZD”, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,

12)  wysyłanie potwierdzeń danych o pojazdach na żądanie organów rejestrujących pojazdy na terenie kraju,

13)  zakładanie indywidualnych teczek dla pojazdów,

14)  współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie przesyłania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych oraz zamawiania druków dotyczących rejestracji pojazdu,

15)  współpraca z prokuraturą, sądami, policją i urzędami celnymi skarbowymi w sprawach sprawdzenia dokumentów przedkładanych do rejestracji,

16)  generowanie sprawozdań z systemu „POJAZD”,

17)  prowadzenie archiwum teczek pojazdów.

2.     W zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów:

1)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

2)     wydawanie i cofanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

3)     sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli, kontrolowanie dokumentacji i działalności SKP,

4)     wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.

3.     W zakresie wydawania i cofania praw jazdy:

1)     zakładanie, uzupełnianie i wydawanie profili kandydatów na kierowcę,

2)     wydawanie i cofanie praw jazdy oraz wydawanie wtórników praw jazdy,

3)     wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

4)      przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia,

5)     przygotowywanie decyzji o kierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

6)     zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

7)      wykonywanie orzeczeń sądów w przypadku orzeczenie kary zakazu do kierowania pojazdami,

8)     prowadzenie korespondencji związanej z żądaniem lub przekazywaniem akt,

9)     przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami,

10)  zakładanie indywidualnych teczek dla akt kierowców,

11)   prowadzenie ewidencji i archiwum akt kierowców,

12)  generowanie sprawozdań z systemu „KIEROWCA”,

13)  współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie przesyłania danych do produkcji dokumentów praw jazdy, oraz zamawiania druków dotyczących praw jazdy,

4.     W zakresie prowadzenia szkolenia kierowców:

1)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

2)     wydawanie i cofanie zaświadczeń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców,

3)     sprawowanie  nadzoru  nad  ośrodkami  szkolenia  kierowców,  kontrolowanie  dokumentacji

i działalności OSK,

4)     dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji,

5)     wydawanie legitymacji instruktora i ich przedłużanie,

6)     skreślanie instruktorów z ewidencji,

5.     W  zakresie  usuwania  z  drogi pojazdu i jego przechowywania na parkingu strzeżonym w oparciu

o artykuł 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012.1137 ze zm.)

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta ??kowska
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.