Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Biuro Projekt??w Wsp????finansowanych

Biuro Projekt??w Wsp????finansowanych

E-mail: bpw@leszno.pl
Ulica: Ksi?cia J??zefa Poniatowskiego 11
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 520 62 16; 65 520 62 68

Do zadań Biura Projektów Współfinansowanych należy wykonywanie następujących czynności:

1. Wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i określenie - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu - możliwości i potrzeb aplikowania o środki z poszczególnych Programów,

2. Przygotowanie i realizowanie Projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

1) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu - dokumentacji, wymaganej przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące poszczególnymi funduszami, stanowiącej załączniki do wniosków aplikacyjnych,

2) weryfikacja dokumentów i informacji przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wykonawców zewnętrznych, pod kątem zgodności z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzających/Pośredniczących poszczególnymi funduszami,

3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektów w ramach funduszy unijnych i innych zewnętrznych źródeł dofinansowania,

4) organizacja spotkań jednostek zaangażowanych w realizację Projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE,

5) planowanie i realizacja Projektów, tzn. zadań inwestycyjnych, dla których pozyskano środki zewnętrzne,

6) koordynacja realizowanych Projektów z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta,

7) prowadzenie monitoringu Projektów zgodnie z zasadami poszczególnych Programów,

8) sporządzanie wniosków o płatność przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,

9) udział w kontrolach Projektów,

10) współpraca z Instytucjami Zarządzającymi/Pośredniczącymi poszczególnymi Programami,

11) prowadzenie Projektów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej na każdym etapie realizacji.

3. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywanych dokumentów i realizacji Projektów,

4. Sporządzanie raportów z postępu realizacji Projektów dla Prezydenta Miasta, 5. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych na temat Projektów realizowanych przez BPW.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Ma??gorzata Michaluk
Opublikowany dnia: 2015-11-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-16
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.