Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Miejski Zarz?d Dr??g i Inwestycji

Miejski Zarz?d Dr??g i Inwestycji

E-mail: mzd@leszno.pl
Ulica: Kazimierza Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298129-30, 33, 34, awarie o??wietlenia ulicznego kom. 691087552

Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju należy:

1.    W zakresie promocji zgodnie z obowiązującą strategią promocji Leszna:

1)    kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta:

a)    prowadzenie kampanii reklamowej Miasta,

b)    prezentacja Miasta na targach i wystawach, organizacja konferencji,

c)    nadzór  nad  szatą graficzną  pism  i  wydawnictw  Urzędu  Miasta  Leszna  zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej,

2)    promocja atrakcyjności gospodarczej Leszna:

a)    przygotowywanie nowych ofert inwestycyjnych uwzględniających potrzeby odbiorców i ich dystrybucja wśród potencjalnych inwestorów,

b)    nawiązywanie kontaktów z inwestorami, udzielanie informacji i pomocy     w procesie inwestycyjnym,

c)    przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów,

d)    współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” Sp. z o.o.

2.    W zakresie wspierania lokalnej gospodarki zgodnie z obowiązującą strategią rozwoju gospodarczego Leszna:

1)    koordynacja  współpracy  władz  Miasta  z  biznesem  oraz  szkołami  ponadgimnazjalnymi i wyższymi,

2)    zapewnienie prawidłowości realizacji zadań Miasta w zakresie przedsięwzięć stymulujących rozwój  społeczny  i  gospodarczy  subregionu  leszczyńskiego  oraz  świadczenia  usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, wykonywanych przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.,

3)    współpraca z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp.       z o.o.  w Gostyniu.

3.    W zakresie rozwoju:

1)    gromadzenie informacji statystycznych o sytuacji społeczno - gospodarczej Leszna, regionu, kraju i wybranych ośrodków konkurencyjnych,

2)    analizowanie tendencji rozwojowych Miasta i sporządzanie raportu            o sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta,

3)    prowadzenie lub zlecanie badań marketingowych,

4)    koordynacja  Strategii Rozwoju Leszna:

a)    gromadzenie planów operacyjnych dla realizacji poszczególnych celów,

b)    monitorowanie realizacji Strategii,

c)    przygotowywanie zmian Strategii,

5)    koordynacja współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Aglomeracji Leszczyńskiej.

4.    W zakresie współpracy z zagranicą:

1)    koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,

2)    organizacja pobytów i wyjazdów zagranicznych,

3)    prowadzenie korespondencji z zagranicą.

5.    W zakresie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej:

1)    ogłoszenie naboru wniosków,

2)    koordynacja działań związanych z ogłoszonym konkursem.

6.    W zakresie rewitalizacji centrum miasta:

1)    promocja działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, w tym działań mających na celu poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie wskazanym do rewitalizacji.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Dominik Ka??mierczak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Michaluk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-25
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.