Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Referat Gospodarki Lokalowej

Referat Gospodarki Lokalowej

E-mail: wgl@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 529 81 79, 65 529 81 78, 65 529 81 77, 65 529 81 76, 65 529 82 06

    W zakresie Referatu Gospodarki Lokalowej:

1)     Gospodarowanie zasobem lokalowym Miasta Leszna, a w szczególności:

a)     przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz zasad wynajmu lokali,

b)    przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne,

c)     sporządzanie wykazów uprawnionych do wynajmu lokali zamiennych i lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym,

d)    przygotowywanie projektów zarządzeń o kwalifikacji rodzin i osób uprawnionych do wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,

e)     przygotowywanie projektów oświadczeń woli Prezydenta Miasta stanowiących wyrażanie zgody na zawarcie umów najmu,

f)     przygotowywanie projektów oświadczeń woli Prezydenta Miasta stanowiących wyrażanie zgody na podnajem lokali w całości lub w części,

g)    przygotowywanie projektów oświadczeń woli Prezydenta Miasta stanowiących wyrażanie zgody na zawarcie umów najmu z tytułu wstąpienia w najem po śmierci najemcy lub po opuszczeniu lokalu przez najemcę,

h)     przygotowywanie projektów oświadczeń woli Prezydenta Miasta stanowiących wyrażanie zgody na zamianę lokali,

i)      przygotowywanie projektów oświadczeń woli Prezydenta Miasta stanowiących wyrażanie zgody na poszerzenie i podział lokali mieszkalnych.

2)     Prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, a w szczególności:

a)     planowanie wydatków na dodatki w budżecie Miasta,

b)    okresowa analiza wydatków,

c)     rozliczanie wydatków w terminach określonych w osobnych przepisach,

d)    przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

e)     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, odmowy, wstrzymania        i wznowienia dodatków mieszkaniowych,

f)      przygotowywanie list wypłat dodatków dla zarządców i osób uprawnionych do otrzymania ryczałtu wypłacanego indywidualnie,

g)    przygotowywanie zestawień do przelewu dodatków mieszkaniowych na konta zarządców.

3)     Prowadzenie spraw w zakresie dodatków energetycznych, a w szczególności:

a)     planowanie wydatków na dodatki energetyczne,

b)    okresowa analiza wydatków,

c)     rozliczanie wydatków w terminach określonych w osobnych przepisach,

d)    przyjmowanie wniosków o dodatki energetyczne,

e)     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania dodatków energetycznych,

f)     przygotowywanie zestawień do przelewu i list wypłat dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

4)     Prowadzenie innych spraw, a zwłaszcza:

a)     wskazywanie najemców lokali w Towarzystwie Budownictwa Społecznego przy partycypacji Miasta w kosztach ich budowy,

b)    realizacja ustaleń wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta,

c)     systematyczne współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych i innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania bezdomności,

d)    reprezentowanie Miasta przed sadem w sprawach o wstąpienie w najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz jako interwenient uboczny w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego,

e)     prowadzenie spraw o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu,

f)     wszczynanie  postępowań  windykacyjnych  o  zwrot  wypłaty  przez  Urząd odszkodowań

z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.