Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Gospodarki Komunalnej i Ochrony ??rodowiska

Wydzia?? Gospodarki Komunalnej i Ochrony ??rodowiska

E-mail: wgk@leszno.pl
Ulica: Wa??owa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298186, 5298183

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy:

 

1.     Zapewnienia prawidłowości realizacji zadań Miasta dotyczących świadczenia usług komunalnych w zakresie:

1)     komunikacji miejskiej, w tym okresowych ocen funkcjonowania oraz propozycji zmian                       w zakresie komunikacji miejskiej,

2)     utrzymania czystości Miasta, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, skwerów oraz gospodarki leśnej,

3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz systemu kanalizacji Miasta,

4)     utrzymania i konserwacji terenów zieleni,

5)     funkcjonowania ZOO, schroniska dla bezdomnych zwierząt, postępowania z rannymi               i padłymi zwierzętami,

6)     nadzoru nad gromadzeniem, wywożeniem i utylizacją/przetwarzaniem odpadów oraz nieczystości stałych i płynnych,

7)     utrzymania poprawnego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych               i użytkowych,

8)     realizacji zadań z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym utrzymanie cmentarzy komunalnych ich rozbudowa oraz utrzymanie w czystości,

9)     ochrony zabytków komunalnych i opieki nad grobami wojskowymi i pomnikami,

10)  nadzoru nad działalnością zakładów budżetowych gospodarki komunalnej,

11)  organizowania i prowadzenia targowisk,

12)  prowadzenia szaletów,

13)  wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich zezwoleń wynikających z ustaw             o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o utrzymaniu czystości i porządku          w gminach, o ochronie zwierząt.

2.     Zapewnienie nadzoru nad realizacją ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie spraw wskazanych w ust. 1.

3.     Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert zamówień pozostających w zakresie spraw wskazanych w ust. 1.

4.     Współpraca w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

5.     Monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego dla potrzeb modernizacji, rozbudowy lub rozwoju zakładów budżetowych gospodarki komunalnej.

6.     Współpraca przy sporządzaniu wniosków dotyczących zewnętrznego wsparcia finansowego dla projektów pozostających w zakresie zadań Wydziału.

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.