Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

E-mail: geodezja@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298208, 5298201, 5298209

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem, a w szczególności:
prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom,
- przeprowadzania kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu,
- rejestrowanie przychodów i wydatków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wystawianie faktur,
- prowadzenie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej,
- planowanie zadań oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację, w zakresie opracowań realizowanych z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie spraw związanych z zakładaniem osnów szczegółowych, prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości, opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie projektów uchwał związanych z nazewnictwem ulic oraz prowadzenie spraw dot. nazewnictwa ulic, prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, planowanie zadań oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację, w zakresie opracowań geodezyjno - kartograficznych, zlecanie, nadzór i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych realizowanych z budżetu miasta w tym:
- modernizacja oraz zakładanie osnów geodezyjnych,
- aktualizacja mapy zasadniczej,
- modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów,
- zakładanie ewidencji budynków,
- zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.