Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

E-mail: geodezja@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 5298208, 65 5298209 Fax: 65 5298209

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

 

1.     Prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem, a w szczególności:

1)     prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2)     udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków,

3)     wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

4)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5)     prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, ulic i adresów,

6)     ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi,

7)     przygotowywanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic,

8)     zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych miasta obejmującej zbiór danych przestrzennych infrastruktury, informacji przestrzennej, ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

9)     dla zbiorów danych objętych bazą danych, o których mowa w pkt 8) oraz dla związanych        z nimi usług tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,

10)  prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,

11)  przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

12)  prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,

13)  przygotowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości,

14)  przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,

15)  przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości,

16)  planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację,

17)  zlecanie, nadzór oraz odbiór prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych z budżetu miasta oraz dotacji Wojewody,

18)  prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

19)  prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

20)  opracowywanie i prowadzenie map taksacyjnych nieruchomości,

21)  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

22)  wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

23)  zakładanie osnów szczegółowych,

24)  prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych                 i magnetycznych,

25)  wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem krajowego sytemu informacji o terenie.

2.     Prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w szczególności:

1)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemach teleinformatycznych baz danych miasta obejmujących zbiory danych przestrzennych, infrastruktury, informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,

2)     dla zbiorów danych objętych bazami danych o których mowa w pkt 1) oraz dla związanych     z nimi usług, tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,

3)     tworzenie i aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych utworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych,

4)     przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

5)     udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych                      i kartograficznych,

6)     przeprowadzanie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu,

7)     przyjmowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych do zasobu,

8)     nadawanie klauzul urzędowych dokumentom będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,

9)     udostępnianie materiałów zasobu w związku ze złożonym wnioskiem,

10)  wydawanie licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,

11)  wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres oraz udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków,

12)  archiwizacja i wyłączanie materiałów z zasobu.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kazimierz Narloch
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.