Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

E-mail: geodezja@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 5298208, 65 5298209 Fax: 65 5298209

 

Biruo obsługi interesantów (pok. 101) czynne jest: 

w poniedziałki w godz. 7.30-17.00

od wtorku do poniedziałku w godz. 7.30 - 15.30

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

 
1.     Prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem, a w szczególności:
1)        prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)        udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków,
3)        wystawianie rachunków za dane udostępniane z ewidencji gruntów i budynków,
4)        przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5)        prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, ulic i adresów,
6)        ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
7)        przygotowywanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic,
8)        zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych miasta obejmującej zbiór danych przestrzennych infrastruktury, informacji przestrzennej, ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
9)        dla zbiorów danych objętych bazą danych, o których mowa w pkt 8) oraz dla związanych z nimi usług tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,
10)     prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,
11)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
12)     prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
13)     przygotowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości,
14)     przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,
15)     przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości,
16)     planowanie prac geodezyjno – kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację,
17)     zlecanie, nadzór oraz odbiór prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych z budżetu miasta oraz dotacji Wojewody,
18)     prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
19)     prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
20)     opracowywanie i prowadzenie map taksacyjnych nieruchomości,
21)     wykonywanie czynności związanych z koordynacją usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
22)     wystawianie rachunków i faktur za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
23)     zakładanie osnów szczegółowych,
24)     prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
25)     wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem krajowego sytemu informacji o terenie.
 
2.     Prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, a w szczególności:
1)        tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemach teleinformatycznych baz danych miasta obejmujących zbiory danych przestrzennych, infrastruktury, informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
2)        dla zbiorów danych objętych bazami danych o których mowa w pkt 1) oraz dla związanych z nimi usług, tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,
3)        tworzenie i aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych utworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych,
4)        przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych,
5)        przygotowywanie materiałów geodezyjnych do wykonywania prac geodezyjno -kartograficznych,
6)        przeprowadzanie kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu,
7)        przyjmowanie opracowań geodezyjnych do zasobu,
8)        wydawanie materiałów powstałych w toku realizacji prac geodezyjnych,
9)        wystawianie rachunków oraz faktur za udzielanie informacji z zasobu w formie kartograficznej oraz za czynności i prace związane z prowadzeniem zasobu,
10)     archiwizacja i wyłączanie materiałów z zasobu.
 
Przy znakowaniu pism Wydział używa symbolu: „GD”, natomiast Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej używa symbolu: „GD-O”.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kazimierz Narloch
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.