Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Bud??etu

Wydzia?? Bud??etu

E-mail: wb@leszno.pl
Ulica: Kazimierza Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298140, 5298141

Do zakresu działania Wydziału Budżetu należy:

 

1.     Sporządzenie projektu budżetu Miasta Leszna

2.     Przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał i zarządzeń
o zmianach w budżecie w ciągu roku budżetowego.

3.     Przekazywanie informacji do jednostek podległych o kwotach przyjętych w projekcie budżetu,      w uchwalonym budżecie oraz o zmianach dokonanych w budżecie.

4.     Opracowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na podstawie materiałów przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz podległe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz zmian w ww. dokumencie.

5.     Sporządzenie planów finansowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie i powiatowi i ich aktualizacja.

6.     Rozliczanie i przekazywanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na rachunek dysponenta.

7.     Zarządzanie środkami finansowymi budżetu Miasta Leszna, w tym uruchamianie środków na wydatki poszczególnych jednostek budżetowych, lokowanie wolnych środków finansowych oraz obsługa długu publicznego Miasta Leszna.

8.     Prowadzenie księgi rachunkowej budżetu Miasta Leszna.

9.     Sporządzanie sprawozdań zbiorczych  o symbolu „Rb” z wykonania zadań budżetowych Miasta Leszna na podstawie sprawozdań jednostkowych, w tym sprawozdania z organu.

10.  Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu oraz łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

11.  Sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta Leszna.

12.  Sporządzanie dla Rady Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego:

1)     informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leszna,

2)     informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

3)     informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

13.  Sporządzanie dla Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania rocznego         z wykonania budżetu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

14.  Sporządzanie dodatkowych analiz i informacji o realizacji budżetu dla Prezydenta Miasta Leszna  i osób współpracujących.

15.  Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Budżetu.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.