Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka organizacyjna » Organizator Pieczy Zast?pczej

Organizator Pieczy Zast?pczej

E-mail: opz@leszno.pl
Ulica: ul. Matejki 8
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 520-65-74

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. nr 149, poz. 887 ze zm.  Prezydent Miasta Leszna  na podstawie Uchwały nr. XIII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.11.2011 r.  wyznaczył Organizatora Pieczy Zastępczej.

Organizator Pieczy Zastępczej zwany dalej OPZ rozpoczął działalność od 11 stycznia 2012 r.

Tel. kom. 796 996 451

 

Kadra OPZ:

 

        Dyrektor OPZ – Izabela Nowakowska

 

        Koordynatorzy  rodzinnej pieczy zastępczej:

 • rodziny zastępcze spokrewnione – Renata Scholtz,
 • rodziny zastępcze niezawodowe - Katarzyna Dworniczek,

 

    Rodziny zastępcze zawodowe –  Dorota Kuźniak.

 

    Psychologowie – Izabela Nowakowska, Karolina Adamczak,

    Dorota Kuźniak,  Maria Danilewicz.

 

    Księgowa, kadry /½ etatu/ - Grażyna Szłapka.

 

Zadania OPZ:

 • prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze /w tym spokrewnione, niezawodowe i zawodowe/,
 • prowadzanie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • kompletowanie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej kandydatów na rodziny zastępcze,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii dla sądu dotyczących kandydatów na rodziny zastępcze dotyczących posiadania predyspozycji opiekuńczo- wychowawczych i spełniania warunków wymienionych w art. 42 ustawy,
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci,
 • zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz poradnictwa dla rodzin zastępczych w celu kształcenia i wzmacniania kompetencji opiekuńczo- wychowawczych oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego,
 • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,
 • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci / psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej/,
 • organizowanie zespołów dokonujących oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,
 • organizowanie zespołów  dokonujących oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku dzieci poniżej 3 r.ż. i nie rzadziej niż co 6 miesięcy u dzieci starszych,
 • zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodzin przysposabiających.

   

Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej trwa przez cały rok.   

 

 

Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka organizacyjna
Autor informacji: Izabela Nowakowska
Informację wprowadził: Katarzyna Dworniczek
Opublikowany dnia: 2012-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-22
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.