Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Edukacji

Wydzia?? Edukacji

E-mail: wedu@leszno.pl
Ulica: Przemys??owa 10
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298161, 5298163, 5298164

Do zadań Wydziału Edukacji należą sprawy z zakresu oświaty, a w szczególności: sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych szkół i placówek prowadzonych przez miasto, przygotowywanie analiz, opracowań i projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania, zakładania, przekształcania i likwidacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych szkół i placówek prowadzonych przez miasto, wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie oraz podejmowanie działań zapewniających kadrowe i organizacyjne warunki funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych szkół oraz placówek prowadzonych przez miasto, kierowanie działalnością żłobków, przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących funkcjonowania, zakładania, przekształcania i likwidacji żłobków, kierowanie Zespołem Obsługi przy Wydziale Edukacji, wspomaganie podejmowania przez szkoły, organizacje i stowarzyszenia działań wychowawczych, opiekuńczych, pozdrowotnych, ekologicznych, rozwijających zainteresowania i zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży, przygotowanie zbiorczych arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia, w oparciu o zatwierdzone przez Prezydenta Miasta zbiorcze arkusze organizacyjne zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych poszczególnych placówek, przygotowywanie analiz, opracowań i projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania, zakładania, przekształcania i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie oraz podejmowanie działań zapewniających kadrowe i organizacyjne warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.