Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Biuro ds. Uzale??nie??

Biuro ds. Uzale??nie??

E-mail: bdsu@leszno.pl
Ulica: Lipowa 32
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: (0-65) 529-82-25, (0-65) 529-82-26, (0-65) 529-82-27

Do zadań Biura ds. Uzależnień należy:

 

1.     Wzmacnianie i tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, działanie na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych.

2.     Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Miasta.

3.     Przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1)     projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii,

2)     projektu preliminarza na jego wykonanie,

3)     projektu sprawozdania z jego realizacji.

4.     Koordynowanie prac Komisji w zakresie:

1)     przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia rozmów interwencyjno - motywujących z osobami mającymi problemy alkoholowe,

2)     udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy domowej,

3)     kierowanie spraw do biegłego oraz do Sądu w celu orzeczenia wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

4)     podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  o  wychowaniu

w trzeźwości,

5)     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych,

6)     opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

5.     Ogłoszenie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach miejskiego programu.

6.     Bieżąca koordynacja zadań wynikających z miejskiego programu.

7.     Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8.     Wdrażanie i propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.

9.     Współpraca ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych.

10.  Współpraca z uczelniami wyższymi w Lesznie w zakresie odbywania praktyk studenckich.

11.  Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych.

12.  Prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczo wychowawczym dla dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

13.  Prawidłowe określanie umów i kosztów realizacji programów oraz nadzór na realizacją zadań zleconych.

14.  Rozliczanie środków finansowych przyznawanych w formie dotacji.

15.  Rozliczanie środków w związku z zawartymi umowami zlecenie.

16.  Opracowywanie i przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z realizacją wymienionych zadań.

Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.