Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Sekretarz Miasta Leszna

Sekretarz Miasta Leszna

E-mail: dziamski@leszno.pl
Ulica: -
Kod: -
Miasto: -
Telefon: 5298121

1.     Do zadań Sekretarza należy:

1)     sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez organ administracji,

2)      nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowywaniem projektu budżetu i przygotowywaniem układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu oraz nadzorowanie realizacji budżetu po przekazaniu środków przez Prezydenta Miasta Leszna,

3)      wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu lub jego komórek organizacyjnych,

4)     gospodarowanie mieniem Urzędu,

5)     reprezentowanie Skarbu Miasta w odniesieniu do mienia Urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,

6)     nadzorowanie zlecania usług i dokonywania zakupów dla Urzędu,

7)     nadzorowanie gospodarki lokalami w Urzędzie,

8)     zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej pracowników Urzędu,

9)     zapewnianie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną Urzędu,

10)  realizowanie postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia Urzędu,

11)  rozpatrywanie skarg na pracowników Urzędu,

12)  dokonywanie  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Leszna  czynności  wynikających  z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

13)  nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)   sporządzanie testamentów,

15)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

16)  sprawy inwalidów i osób niepełnosprawnych,

17)  przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych,

18)  przyjmowanie oraz analiza oświadczeń o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Leszna,

19)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta,

20)  koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,

21)  ewidencji pojazdów oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami.

2.     Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)     Wydziałem Organizacyjnym,

2)     Wydziałem Komunikacji,

3)     Biurem Kadr i Płac,

4)     Strażą Miejską,

5)     Biurem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,

6)     Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

7)     Biurem ds. Uzależnień.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.