Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka organizacyjna » Wydzia?? Dochod??w i Windykacji

Wydzia?? Dochod??w i Windykacji

E-mail: ---
Ulica: Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon:

             65 529 81 37 - Naczelnik Wydziału

             65 529 81 49 - Zastępca Naczelnika Wydziału

             65 529 81 38 - podatek od środków transportowych - deklaracje

             65 529 81 39 - ksiegowość

             65 529 81 02 - księgowość

             65 529 81 07 - windykacja - upomnienia

             65 529 81 45 - podatek od nieruchomości - osoby prawne

                                 - podatek rolny, podatek leśny, ulgi, umorzenia

             65 529 81 46 - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

 

 

Do zakresu działania Wydziału Dochodów i Windykacji należy:

 

1.     W zakresie podatków i opłat (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata skarbowa, targowa, prolongacyjna, od posiadania psów):

1)     przyjmowanie deklaracji, podań, wniosków, odwołań i zażaleń od podatników,

2)     wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,

3)     postępowanie podatkowe, rozstrzyganie spraw,

4)     podejmowanie działań zmierzających do złożenia przez podatników deklaracji podatkowych,

5)     załatwianie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,

6)     wydawanie postanowień,

7)     wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców,

8)     prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie ulg i umorzeń,

9)     ustalanie opłaty prolongacyjnej,

10)  udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom,

11)  weryfikacja informacji z danymi z ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji działalności gospodarczej,

12)  weryfikacja informacji z danymi otrzymanymi od innych organów, od komórek organizacyjnych Urzędu, od Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,

13)  weryfikacja informacji otrzymanych od organów architektoniczno -budowlanych,

14)  kontrola podatkowa,

15)  likwidacja nadpłat,

16)  wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

17)  prowadzenie rejestru osób składających przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej,

18)  prowadzenie rejestru imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

19)  przygotowanie projektów uchwał w zakresie stawek podatkowych, wzorów formularzy, inkasa podatków i opłat,

20)  udzielanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,

21)  przygotowywanie postanowień w zakresie udzielenia zgody na zastosowanie ulg i umorzeń w sprawach podatków i opłat stanowiących dochód Miasta, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,

22)  rachunkowość organu podatkowego:

a)     prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat,

b)    sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,

c)     terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,

d)    dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,

e)     przeprowadzanie rozliczenia rachunkowego inkasentów,

f)     ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,

g)    sporządzanie dowodów wewnętrznych będących podstawą księgowań w księdze głównej,

h)     przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych.

2.     W zakresie należności nie podatkowych Urzędu Miasta (należności z mienia komunalnego, z dróg publicznych, mandaty) oraz w zakresie gospodarowania majątkiem skarbu państwa :

1)     wystawianie faktur,

2)     naliczanie VAT-u należnego i sprawdzanie prawidłowości ustalenia VAT-u należnego przez współpracujące komórki organizacyjne Urzędu,

3)       prowadzenie rejestru sprzedaży,

4)     przygotowywanie danych do sporządzania deklaracji VAT 7,

5)     likwidacja nadpłat,

6)     rachunkowość,

a)     prowadzenie w księgach rachunkowych na kontach szczegółowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat,

b)    sprawdzanie terminowości wpłat należności,

c)     dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,

d)    ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,

e)     sporządzanie dowodów wewnętrznych będących podstawą księgowań w księdze głównej,

f)     przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych.

3.     Obsługa interesantów.

4.     Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej z zakresu Urzędu Miasta, jako jednostki budżetowej.

5.     Sporządzanie sprawozdań o zaległościach w należnościach Urzędu Miasta.

6.     Podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia egzekucji administracyjnej i sądowej.

7.     Postępowanie zabezpieczające wykonania zobowiązań (hipoteki, zastaw skarbowy) w zakresie należności pieniężnych Urzędu.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka organizacyjna
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ma??gorzata Michaluk
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2008-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.